VA-taxor för olika boendeformer

Skriftlig fråga 2002/03:392 av Hellberg , Owe (v)

Hellberg , Owe (v)

den 13 januari

Fråga 2002/03:392

av Owe Hellberg (v) till miljöminister Lena Sommestad om VA-taxor för olika boendeformer

Enligt företrädare på Svenska Kommunförbundet är det helt klart att kostnaden för att anlägga och driva VA-verksamhet skiljer sig åt mellan boendeformerna. Kostnaderna för enfamiljshus är betydligt högre än för flerfamiljshus. Trots detta gör många kommuner ingen eller väldigt liten skillnad i sin taxesättning, framför allt när det gäller förbrukningsavgiften. Beträffande anläggningsavgiften är skillnaden större, men fortfarande kan frågan ställas om även den speglar en rättvis prissättning mellan de olika boendeformerna.

Kommunerna sätter själva sina taxor. Taxorna får inte överstiga självkostnaden för verksamheten totalt, men lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar säger väldigt lite om hur kostnaderna ska fördelas mellan de olika boendeformerna. I lagen nämns begreppen "fastighet" och "en avgiftssättning utifrån skälig och rättvis grund". Begreppen är otydliga och kommunernas avgiftssättning speglar inte skillnaderna mellan boendeformerna i förhållande till de faktiska kostnaderna.

Jag vill fråga ministern:

Kommer ministern att ta några initiativ till att förtydliga lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar så att kommunernas VA-taxor blir rättvisare mellan de olika boendeformerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-01-13 Anmäld: 2003-01-21 Besvarad: 2003-01-22 Svar anmält: 2003-01-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-01-22)