Uven och Bergslagspendeln

Skriftlig fråga 2004/05:1447 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 19 april

Fråga 2004/05:1447

av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing om Uven och Bergslagspendeln

Mälardalen är en stark region med oumbärlig betydelse för svensk utveckling och tillväxt i landet. 40 % av den svenska ekonomin och 35 % av befolkningen finns i regionen. En minskad utveckling och tillväxt i Mälardalen får förödande konsekvenser för regionens möjligheter att bidra till övriga landet och innebär ett hårt slag mot svensk samhällsekonomi.

Trafiken inom Tåg i Mälardalen och Tåg i Bergslagen erhåller i år medfinansiering från Rikstrafiken. I den budgetproposition som Socialdemokraterna och stödpartierna presenterat för 2005 skulle tvärförbindelsen Uven (Uppsala@Sala@Västerås@Kolbäck@Eskilstuna@Norrköping) drabbas av minskade anslag redan under 2005. Bergslagspendeln Västerås-Fagersta och vidare mot Ludvika i Dalarnas län skulle drabbas i ett längre perspektiv. Dessa försämringar vore ett dråpslag för regionen.

Statsrådet har bland annat svarat på frågor om detta i en interpellationsdebatt i riksdagen. Nu meddelas i den så kallade vårbudgeten att Rikstrafiken får ett större anslag än tidigare meddelats. Om detta skulle innebära räddningen för Uven och Bergslagspendeln vore det välkommet. Risken är dock annars att medlen används till andra ändamål som bättre passar Socialdemokraterna och stödpartierna men inte tar hänsyn till Mälardalens betydelse.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att Uven och Bergslagspendeln kan fortsätta drivas med statlig medfinansiering?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-04-19 Anmäld: 2005-04-19 Besvarad: 2005-04-28 Svar anmält: 2005-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-28)