Utvisningsbeslut som ej går att verkställa

Skriftlig fråga 2007/08:999 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 26 mars

Fråga

2007/08:999 Utvisningsbeslut som ej går att verkställa

av Kalle Larsson (v)

till statsrådet Tobias Billström (m)

I utlänningslagen 8 kap. 17 § finns en bestämmelse som stadgar att när ett beslut om utvisning fattas ska hänsyn tas till om det finns särskilda hinder mot att utvisningen verkställs. Ett sådant hinder anges i 12 kap. 18 §, nämligen om det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta emot utlänningen. Beklagligt nog har det utvecklats en praxis i denna fråga som går på tvärs mot lagens innehåll och som fått till konsekvens att ett stort antal människor vistas i Sverige utan uppehållstillstånd trots att det är uppenbart att deras utvisningsbeslut är omöjliga att verkställa. Ett exempel på detta är den statslöse kurden från Syrien Ismail Hassan Nazeer, som vistats i Sverige i mer än fyra år, och vars utvisningsbeslut inte går att verkställa. Han tvingas leva som en icke-person och har inte ens den rätt att arbeta som tillkommer asylsökande.

Sven-Åke Eriksson vid Stockholmspolisen uppgav i ett inslag i Ekot den 21 februari 2008 att numera är många av de utvisningar som Migrationsverket överlämnar till polisen omöjliga att verkställa. Han frågar sig varför Migrationsverket överlämnar ärenden till polisen som man vet inte går att verkställa. Avdelningschefen vid Rikspolisstyrelsen Hans Rosenqvist uppgav i samma Ekoinslag att en ganska stor del av de ärenden polisen har inte går att verkställa. Både polisen och Migrationsverket anser att det ytterst är en fråga för politikerna att lösa problemet.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet Tobias Billström:

Avser statsrådet att ta något initiativ för att lösa problemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-26 Anmäld: 2008-03-26 Besvarad: 2008-04-02 Svar anmält: 2008-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-02)