Utvisningar till Kongo-Kinshasa

Skriftlig fråga 2008/09:281 av Bergström, Sven (c)

Bergström, Sven (c)

den 21 november

Fråga

2008/09:281 Utvisningar till Kongo-Kinshasa

av Sven Bergström (c)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Det pågår krig mellan Kongos regering och rebeller. Men formellt betraktas det inte som att landet är i ett krigstillstånd. Det finns siffror på att över en miljon befinner sig på flykt undan strider och landet står inför en humanitär katastrof.

I dag finns den största fredsbevarande operationen i världen just i Kongo-Kinshasa, över 17 000 FN-soldater. FN:s säkerhetsråd för samtal att förstärka den styrkan med 3 000 till. Att oroligheterna ökar i landet kan vi följa i medierna varje dag.

Utrikesdepartementet avråder i dag svenskar att åka till Kongo-Kinshasa, för att oroligheterna i landet anses vara för stora. Ändå utvisar Sverige i dag människor till detta land.

Min fråga till ansvarigt statsråd är följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att inte personer utvisas från Sverige till länder som Kongo-Kinshasa?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-11-21 Anmäld: 2008-11-21 Svar anmält: 2008-11-27 Besvarad: 2008-11-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-27)