Utvisningar av kristna irakier och homosexuella i förhållande till Genèvekonventionen

Skriftlig fråga 2008/09:1183 av Ludvigsson, Anne (s)

Ludvigsson, Anne (s)

den 27 augusti

Fråga

2008/09:1183 Utvisningar av kristna irakier och homosexuella i förhållande till Genèvekonventionen

av Anne Ludvigsson (s)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Situationen i Irak är ännu inte tilltäckligt stabil för återvändande säger flera stora MR-organisationer, bland annat UNHCR och Human Right Watch, som vädjar till Sverige att inte tvinga människor att återvända till Irak.

En internationell juridisk förening (MGR) anser Irak vara ett av de farligaste länderna i världen för religiösa minoriteter. Till detta Irak utvisar Sverige torterade och skadade människor, ensamstående mammor och barn.

En annan grupp människor som Sverige utvisar är homosexuella. I Irak söker dödspatruller upp homosexuella i deras hem, förnedrar, torterar och avrättar dem. Kropparna hängs ut på offentlig plats som varnande exempel rapporterar Human Rights Watch.

Jag vill fråga statsrådet om han anser att avvisningar av kristna och homosexuella till Irak under rådande omständigheter är förenligt med Genèvekonventionen och en human svensk flyktingpolitik, och om han avser att vidta några åtgärder i sammanhanget.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-27 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-10 Svar anmält: 2009-09-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-10)