Utvisningar av illegala invandrare

Skriftlig fråga 2021/22:1338 av Pontus Andersson (SD)

Pontus Andersson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Rysslands invasion av Ukraina har berört oss alla på djupet. Putins krig är en skymf mot människovärdet, och Ukrainas grannländer har alla tagit ett stort ansvar för att ta emot de ukrainska kvinnor, barn och äldre som flyr undan Rysslands bomber.

I Sverige har samtliga partier insett att vi som närliggande land bör ta vårt ansvar för mottagandet av de kvinnor, barn och äldre som flyr från kriget. Sverigedemokraterna har sedan länge varnat för en ansträngd situation i mottagandet långt innan invasionen, och situationen ställs nu på sin spets när migrationen av personer utan skyddsskäl bidrar till att personer med flyktingstatus inte har någonstans att ta vägen när de kommer till Sverige.

Kommuner, från höger till vänster, har unisont tagit ett stort ansvar för att lösa situationen och välkomna dessa kvinnor, barn och äldre på ett så värdigt sätt som möjligt. Men frågan kvarstår om vad som händer härnäst.

Sverige är fortfarande ett paradis för illegala invandrare. Här har Socialdemokraterna sett till att erbjuda både avgiftsfri sjukvård och tandvård och till och med försörjningsstöd i socialdemokratiska kommuner som Malmö. Det är pullfaktorer som innebär att människor söker sig till Sverige för att leva här illegalt men också ser ett syfte att stanna kvar i landet.

När vårt närområde nu står i brand behöver Sverige se till att prioritera flyktingar från Ukraina framför illegala migranter. Nu är det viktigare än någonsin att intensifiera arbetet med att uppsöka och utvisa personer som befinner sig illegalt i landet för att mottagandet av personer med skäl att vara i Sverige blir så bra som möjligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Kommer statsrådet och regeringen att intensifiera arbetet med att söka upp och utvisa personer som befinner sig illegalt i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-23 Överlämnad: 2022-03-23 Anmäld: 2022-03-24 Svarsdatum: 2022-03-30 Sista svarsdatum: 2022-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga