Utvisning på grund av brott

Skriftlig fråga 2019/20:296 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Varje år släpps ca 20–30 personer fria trots att de i Sverige har dömts till utvisning på grund av brott. Det rapporterade SR Göteborg den 24 oktober 2019. Detta är orimligt. Det rör sig om personer som kan ha dömts för allvarliga brott. De har fått straffet förenat med utvisning. I vissa har straffet blivit mildare just för att det är förenat med utvisning.

Skälen till att personerna inte utvisas är flera. Ett skäl är att vissa länder inte vill ta emot sina egna medborgare om de vägrar återvända till landet frivilligt.

Sverige ska självklart verka för fungerande återtagandeavtal med andra länder. Detta i syfte att fler länder ska ta emot sina egna medborgare oavsett om de återvänder frivilligt eller med tvång. Detta är dock en åtgärd Sverige inte förfogar över ensidigt utan där vi är beroende av hur andra länder agerar.

Vi måste därför även vidta åtgärder här i Sverige. Fotboja och förvar är åtgärder som bör användas då en person som dömts för utvisning på grund av brott och vägrar medverka frivilligt till återvändandet. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Vilka åtgärder som Sverige förfogar över ensidigt vidtar ministern för att förhindra att personer som dömts för utvisning på grund av brott släpps fria efter avtjänat fängelsestraff?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-30 Överlämnad: 2019-10-31 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga