Utvisning på grund av brott

Skriftlig fråga 2019/20:1296 av Ludvig Aspling (SD)

Ludvig Aspling (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I en artikel i Dagens Nyheter daterad den 20 april 2020 svarar ministern följande på frågan om huruvida fler utvisningar till övervägande del har ett signalvärde eller om det är belagt att detta även är brottsdämpande.

Min bild är att hotet om utvisning i många fall upplevs som mycket värre än att behöva ta böter eller några månader i fängelse här. Och det är precis det vi vill uppnå.

I kommittédirektiv 2020:44 står följande om skälen till behovet av reform av reglerna:

Det är av största vikt att rättsstaten kan upprätthålla tryggheten i samhället och respekten för lagarna. Kravet på laglydighet gäller lika för svenska och utländska medborgare. Stödet och förtroendet för rättsstaten och migrationspolitiken är beroende av att utlänningar som kommer till landet följer de lagar som finns och avhåller sig från kriminalitet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Utgår ministern ifrån att en skärpning av utvisningsreglerna kommer att ha en avskräckande allmänpreventiv effekt så att färre utländska medborgare, allt annat lika, kommer att begå brott eller avser ministern att vidta ytterligare åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-05-05 Överlämnad: 2020-05-06 Anmäld: 2020-05-07 Sista svarsdatum: 2020-05-13 Svarsdatum: 2020-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga