Utvisning på grund av brott

Skriftlig fråga 2016/17:663 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt SVT Nyheter (den 10 januari) har 188 personer som dömts till utvisning släppts fria i Sverige efter avtjänat straff eftersom de inte gått att utvisa efter avtjänat straff. 54 av dessa utvisningsdömda är försvunna. I vissa fall kan det vara svårt att verkställa utvisningen på grund av att det pågår en väpnad konflikt i hemlandet eller på grund av att hemlandet vägrar ta emot sina medborgare om de inte själva medverkar till utvisningen.

En del är under uppsikt och ska anmäla sig hos polisen regelbundet, men alla gör inte det. Självklart ska man följa beslut som fattats av polisen. Enligt SVT hade polisen i september 2016 registrerat 54 utvisningsdömda som avvikna och efterlysta som försvunna personer. Detta innebär att polisen inte har någon aning om var dessa personer befinner sig. Detta riskerar vid ett senare tillfälle att försvåra verkställandet av utvisningen på grund av att personerna gått under jorden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att se till att beslut om utvisning på grund av brott verkställs i största möjliga utsträckning och för att hindra att ytterligare personer som dömts till utvisning avviker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-17 Överlämnad: 2017-01-18 Anmäld: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-01-25 Sista svarsdatum: 2017-01-25
Svar på skriftlig fråga