Utvisning av våldtäktsmän

Skriftlig fråga 2019/20:76 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Grova sexualbrott, såsom våldtäkter, måste stävjas med kraft av hela samhället. I dag ligger antalet anmälda våldtäkter i Sverige på oroväckande höga nivåer. Dessa brott är synnerligen grova, och många brottsoffer får sina liv förstörda för lång tid framåt. Vissa påverkas negativt resten av livet. Utländska medborgare är överrepresenterade när det gäller våldtäkter och andra sexualbrott.

Nyligen upphävde hovrätten tingsrättens utvisningsbeslut för en man som begått en gruppvåldtäkt, med motiveringen ”En utvisning skulle drabba honom orimligt hårt och får anses stå i strid med humanitetens krav”.

Detta är ett stort svek mot den person som utsatts för den grova gruppvåldtäkten. Jag och Moderaterna anser att anknytningen till Sverige ska väga lättare när domstolen prövar om en dömd våldtäktsman ska utvisas. Det skulle innebära att betydligt fler våldtäktsmän utvisas.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att se till att fler våldtäkter begångna av personer som inte är svenska medborgare leder till utvisning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Överlämnad: 2019-10-02 Anmäld: 2019-10-03 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga