Utvisning av kristna irakier och återvändandeavtalet

Skriftlig fråga 2008/09:1181 av Ludvigsson, Anne (s)

Ludvigsson, Anne (s)

den 27 augusti

Fråga

2008/09:1181 Utvisning av kristna irakier och återvändandeavtalet

av Anne Ludvigsson (s)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Kristna kyrkor bombas, kristna förföljs, trakasseras och dödas i dagens Irak.

Trots detta har Sverige beslutat utvisa ett stort antal människor till landet.

Kristna irakier tvingas återvända till ett land som innebär en uppenbar risk för förnedrande behandling och risk för liv och lem. Många uttrycker det som ”en etnisk rensning”.

Alla har vi minnen av den etniska rensningen av muslimer i Bosnien. Sverige får inte se bort från det som nu sker i Irak.

Det är uppenbart att Irak inte kan uppehålla det återvändandeavtal som Sverige upprättat med Irak angående skydd av återvändande. Dessutom verkar det finnas olika tolkningar av avtalet från svensk och irakisk sida vad gäller frivilligheten i återvändandet.

Avtal innebär att båda parter uppfyller innehållet och eftersom detta uppenbarligen inte sker kan enligt min mening avtalet inte gälla och därmed föreligger verkställighetshinder vad gäller utvisningar till Irak.

Jag vill fråga statsrådet Tobias Billström om han anser att avtalet gäller när inte båda parter kan uppfylla innehållet i avtalet, och om han avser att vidta någon åtgärd i sammanhanget.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-27 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-10 Svar anmält: 2009-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-10)