Utvisning av konvertiter

Skriftlig fråga 2012/13:369 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 8 mars

Fråga

2012/13:369 Utvisning av konvertiter

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Sverige har en generös flyktingpolitik som bland annat innebär att människor på flykt kan söka asyl. Uppfyller man kriterierna för skyddsbehov enligt lagstiftningen får man permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, beroende på vilket konfliktområde det gäller eller vilka skäl man åberopar som asylskäl. Det finns fall där Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd för personer som på grund av sin sexuella läggning riskerar straff och förföljelse om de utvisas, och det finns andra fall där människor på flykt på grund av sin religionstillhörighet inte kan återvända till sina länder. De kristna är en sådan utsatt grupp, oavsett om de flytt från Syrien eller från Irak.

Migrationsverket måste alltid göra en bedömning där detta beaktas. Ytterligare fall som är aktuella är personer i Sverige som flytt ett land som Iran på grund av att de aktivt motsatt sig landets politik och odemokratiska lagar. I Sverige finns i dag aktuella ärenden med personer som under sin vistelse här, utöver att vara regimmotståndare, hittat en trygg tillvaro och en fristad. Personer har konverterat till kristendomen, engagerar sig i olika föreningar och församlingar och vill leva i frihet och trygghet här. Detta är ett aktuellt fall där Migrationsverket fortfarande beslutar att avvisa personer trots uppenbara risker för deras liv.

Jag vill därför fråga statsrådet Tobias Billström:

Vad avser statsrådet att göra för att underlätta för personer som konverterat att få uppehållstillstånd i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-08 Anmäld: 2013-03-08 Besvarad: 2013-03-13 Svar anmält: 2013-03-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-13)