Utvisning av konvertiter

Skriftlig fråga 2005/06:1464 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 24 april

Fråga 2005/06:1464 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Barbro Holmberg (s)

Utvisning av konvertiter

Många känner i dag maktlöshet och en djup misstro mot det svenska samhällets förmåga att på ett humant sätt hantera ansökningar om asyl.

Till exempel fattar Migrationsverket beslut om att avvisa personer som i sitt hemland riskerar dödsstraff på grund av konversion från islam till kristendomen. En person från det islamiska Iran ska, enligt vad Migrationsverket i beslut medger, enligt iransk lag dömas till döden. Emellertid menar Migrationsverket att en sådan person, om han håller tyst om sitt religionsbyte, ändå kan återvända till Iran.

Statsrådet kan inte yttra sig i enskilda fall. Men statsrådet har i tidigare frågesvar till riksdagen anfört att Sverige har definierat ytterligare skyddsskäl, till exempel om den asylsökande känner välgrundad fruktan för att utsättas för förnedrande behandling eller bestraffning. Trots det står alltså svenska myndigheter redo att återsända människor som enligt iransk lagstiftning ska dödas, vilket knappast är i linje med empati och humanitet. En sådan utövning av lagstiftningen, där Sverige skickar människor i döden, tyder på att lagstiftningen eller tillämpningen av denna brister.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att konvertiter inte ska utvisas till länder där de enligt lagstiftningen ska dömas till döden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-04-24 Anmäld: 2006-04-24 Besvarad: 2006-05-02 Svar anmält: 2006-05-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-02)