Utvisning av internationella studenter och forskare

Skriftlig fråga 2017/18:756 av Johanna Jönsson (C)

Johanna Jönsson (C)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

I medierna har vi den senaste tiden kunnat läsa om studenten Miranda Andersson från USA som ska utvisas på grund av att hon inte hade tillräckligt med pengar på sitt konto under en del av sin studietid. Det var ett misstag från hennes sida som rättades till, men det godtas inte av Migrationsverket. På grund av detta misstag måste hon lämna landet, trots att hon bara har någon månad kvar till examen.

Miranda är bara ett av många exempel på människor som på liknande sätt drabbats av fyrkantigheten inom svensk byråkrati. Många utländska studenter har förlorat sina studieplatser för att de inte fått uppehållstillstånd i tid. Tiden för att få ett visum är alldeles för lång. Lärosäten och många berörda vittnar om att det sker ett dubbelarbete mellan Migrationsverket och lärosätet. Bland annat granskar båda myndigheterna studenternas studiemotiv och kunskaper i engelska. Ett annat problem är att masterstudenter inte kan söka uppehållstillstånd för hela studieperioden utan måste söka nya tillstånd för varje år.

Allt detta riskerar Sveriges goda rykte, vilket kan leda till att färre internationella studenter och forskare väljer att söka sig hit. Om vi inte kan garantera att dessa får stanna och studera i Sverige förlorar vi i anseende och därmed i konkurrenskraft. Det behöver i den här typen av fall göras en helhetsbedömning så att en ansökan inte faller på grund av mindre misstag.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Vad avser statsrådet att göra för att snabbt få till stånd en förändring och se till att det görs en helhetsbedömning när det kommer till internationella studenter och forskare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-08 Överlämnad: 2018-02-09 Anmäld: 2018-02-13 Svarsdatum: 2018-02-21 Sista svarsdatum: 2018-02-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga