Utvisning av dömda EU-medborgare

Skriftlig fråga 2018/19:750 av Tomas Tobé (M)

Tomas Tobé (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Ungefär hälften av alla inbrott i Sverige begås av utländska stöldligor. Enligt Noa står ligorna också för hela 90 procent av stölderna av båtmotorer, bilar och bildelar i Sverige. Dessa kriminella nätverk är många, välorganiserade och begår brott i flera EU-länder.

Sverige behöver vidta en rad åtgärder för att stoppa de utländska stöldligorna. Bland annat behöver Tullverket få ökade befogenheter att stoppa stöldgods som är på väg ut ur landet. Men framför allt behöver EU-medborgare som döms för brott i Sverige utvisas oftare än vad som sker i dag. Genom att oftare tillämpa utvisning av dömda EU-medborgare kan stöldligornas verksamhet försvåras avsevärt.

I dag är det mycket svårare att utvisa en EU-medborgare som begår brott i Sverige än övriga utländska medborgare. Reglerna kring när utvisning av EU-medborgare får tillämpas är EU-gemensamma och kraven är högt ställda. Dessutom tillämpar inte Sverige möjligheten att utvisa dömda brottslingar så ofta som det skulle gå att göra. Därför ankommer det bland annat på regeringen att se över tillämpningen i Sverige, men också att driva denna fråga i EU-sammanhang om en förändring av regelverket svara ska vara möjlig att genomföra.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att utvisning av dömda EU-medborgare ska tillämpas oftare än vad som sker i dag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-12 Överlämnad: 2019-06-12 Anmäld: 2019-06-13 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga