utvisning av dömda asylsökande

Skriftlig fråga 2001/02:1029 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 11 april

Fråga 2001/02:1029

av Jeppe Johnsson (m) till statsrådet Jan O Karlsson om utvisning av dömda asylsökande

För närvarande är tillströmningen av asylsökande till Sverige mycket stor. Den aktuella prognosen pekar på att det kommer 30 000 asylsökande under året. Dessutom finns det 17 600 öppna asylärenden kvar från förra året där människor fortfarande väntar på beslut. Det är klart att det bland så många asylsökande finns ett antal personer som begår mer eller mindre grova brott.

En utlänning som begår brott i Sverige kan dömas till utvisning. Om brottslingen har sökt asyl och asylansökan inte är behandlad dömer de facto domstolarna inte till utvisning, med hänvisning till verkställighetshinder. Även i andra fall är domstolarna ovilliga att döma till utvisning. För detta talar det faktum att endast 19 % av de utlänningar som dömdes till fängelse år 2000, dömdes till utvisning.

Enligt min mening har en utlänning förverkat sin asylrätt i Sverige om denne har begått ett så grovt brott att det finns fängelse i straffskalan och domen blir fängelse.

Vilka åtgärder ska statsrådet vidta för att asylsökande som begår grova brott i Sverige ska dömas och verkställas till utvisning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-11 Anmäld: 2002-04-16 Besvarad: 2002-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-04-18)