Utvisning av barn födda i Sverige

Skriftlig fråga 2013/14:61 av Winbäck, Christer (FP)

Winbäck, Christer (FP)

den 18 oktober

Fråga

2013/14:61 Utvisning av barn födda i Sverige

av Christer Winbäck (FP)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Utvisningen av familjen Hoti-Morina från Vedum till Kosovo tidigare i höstas har väckt starka reaktioner. Många boende i trakten engagerade sig för att stoppa en utvisning, men familjen sattes i en polisbil och fick lämna allt utan en chans att packa eller säga farväl till vänner.

Det är ett fruktansvärt trauma med tanke på att familjen hade bott 15 år i Sverige och samtliga barn är födda här och har levt sitt liv i Vedum.

Jag menar att denna utvisning både från Migrationsverket och från utlänningspolisens sida strider mot FN:s barnkonvention.

Jag är medveten om att statsrådet varken kan eller får kommentera enskilda ärenden i myndighet eller domstol och begär inte heller någon sådan kommentar.

Mot bakgrund av detta exempel vill jag dock fråga statsrådet om han har gjort det ställningstagandet att den lagändring som trädde i kraft 1 oktober 2013, som innebär att asylärenden kan preskriberas och en ny chans att söka asyl ges, förhindrar tragedier som denna i framtiden.

 

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2013-10-18 Återtagen: 2013-10-21 Anmäld: 2013-10-22 Besvarad: 2013-10-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.