Utvisning av barn födda i Sverige

Skriftlig fråga 2013/14:147 av Winbäck, Christer (FP)

Winbäck, Christer (FP)

den 27 november

Fråga

2013/14:147 Utvisning av barn födda i Sverige

av Christer Winbäck (FP)

till statsrådet Tobias Billström (M)

När det handlar om att verkställa utvisningar av familjer med minderåriga barn aktualiseras våra åtaganden enligt FN:s barnkonvention. Detta gäller inte minst om barnen i den familj som utvisas är födda i Sverige.

Jag vill därför fråga statsrådet om den lagändring som trädde i kraft 1 oktober 2013, som innebär att asylärenden kan preskriberas och en ny chans att söka asyl ges.

Vilka effekter bedöms denna lagändring få för barnfamiljer som har vistats lång tid i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-27 Anmäld: 2013-11-27 Besvarad: 2013-12-04 Svar anmält: 2013-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-04)