Utvidgade konsulära befogenheter för Sveriges honorärkonsulat i irakiska Kurdistan

Skriftlig fråga 2011/12:475 av Halef, Robert (KD)

Halef, Robert (KD)

den 22 mars

Fråga

2011/12:475 Utvidgade konsulära befogenheter för Sveriges honorärkonsulat i irakiska Kurdistan

av Robert Halef (KD)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Nyligen deltog jag tillsammans med sju andra riksdagsmän på en delegationsresa till irakiska Kurdistan. I möten med regionala parlamentsledamöter framfördes önskemål om mer långtgående befogenheter gällande uträttandet av pass och visum för Sveriges honorärkonsulat i regionhuvudstaden Erbil.

I dagsläget måste majoriteten av irakiska Kurdistans invånare bege sig till Sveriges ambassad i huvudstaden Bagdad för att ansöka om och erhålla pass och visum. Avstånden i Irak är stora och infrastrukturen långt ifrån tillfredsställande. Dessutom gör den besvärande säkerhetssituationen det till ett högriskprojekt att resa inrikes. I synnerhet gäller detta för invånarna i irakiska Kurdistan, där läget är att betrakta som säkrare jämfört med exempelvis Bagdad.

En tämligen stor del av den irakiska diasporan i Sverige kommer från irakiska Kurdistan. Då säkerhetsläget i denna del av landet nu har stabiliserats har en del valt att återvända. Företagandet bland hemvändarna växer påtagligt, och deras bidrag till regionens tillväxt liksom till handelsutbytet mellan Sverige och irakiska Kurdistan går inte att underskatta. Både det privata och affärsrelaterade resandet mellan Sverige och irakiska Kurdistan är alltjämt stort, varför utvidgade befogenheter för det regionala honorärkonsulatet i pass- och visumärenden vore önskvärda. Mot denna bakgrund är min fråga till utrikesministern:

Har utrikesministern tänkt att vidga det svenska honorärkonsulatet i Erbils befogenheter vad gäller pass- och visumärenden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-03-22 Anmäld: 2012-03-22 Besvarad: 2012-03-30 Svar anmält: 2012-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-30)