Utvidgad tjänstgöringsplikt

Skriftlig fråga 2009/10:1007 av Jeppsson, Peter (s)

Jeppsson, Peter (s)

den 31 augusti

Fråga

2009/10:1007 Utvidgad tjänstgöringsplikt

av Peter Jeppsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Överbefälhavaren har fattat beslut om att utvidga tjänstgöringsplikten för anställda inom försvaret. Beslutet innebär att tjänstgöringsplikten även ska gälla utanför de svenska gränserna, även för den personal som har anställts tidigare än 2004.

Beslutet har lett till en förtroendekris inom försvaret då de som är anställda före 2004 anställdes för att försvara Sverige mot angrepp utifrån. Många känner sig tvingad att säga ja till en utvidgad tjänstgöringsplikt vilket innebär att arbetet blir mer inriktat på utlandstjänstgöring. Detta är en förändring som innebär en stor osäkerhet för de anställda och deras anhöriga då man inte vet vilken krigshärd man sänds till. Det är viktigt att de anställda och deras anhöriga får det stöd och den hjälp som en förändrad tjänstgöring innebär. Det är stor skillnad på att tjänstgöra utomlands än i Sverige. Det innebär en större fysisk och psykisk påfrestning för hela familjen.

Jag vill därför fråga försvarsministern hur ministern ser på att den utvidgade tjänstgöringsplikten ska gälla även för den personal som har anställts före 2004, trots tidigare ingångna anställningsavtal, och om försvarsministern avser att vidta några åtgärder i sammanhanget.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-31 Besvarad: 2010-09-14 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-14)