Utvecklingstid

Skriftlig fråga 2019/20:12 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Enligt januariavtalet ska reformen om "utvecklingstid" genomföras under år 2020. Reformen liknar till stora delar reformen om "friår" som regeringen Persson införde i mitten av 2000-talet. Konjunkturinstitutet slog redan 2004 fast att "friår" drog ned svensk bruttonationalprodukt eftersom arbetade timmar förväntades minska som ett resultat av reformen. Enligt SOU 2019:5 "Tid för trygghet" skisseras på ett utgiftsscenario om i storleksordningen 1 till 10 miljarder kronor årligen som kostnad för "utvecklingstid". Det är många som ställer sig frågan om hur många färre arbetade timmar regeringen förväntar sig att "utvecklingstid" kommer att innebära.

 

Mot bakgrund av ovan vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

Vad förväntas bli utgiften för statskassan för "utvecklingstid" på årsbasis när färre timmar kommer att arbetas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-13 Överlämnad: 2019-09-13 Anmäld: 2019-09-17 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga