Utvecklingsledighet

Skriftlig fråga 2017/18:1211 av Jessica Polfjärd (M)

Jessica Polfjärd (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

En statligt tillsatt utredning har föreslagit en ny variant av friår kallad utvecklingsledighet. Förslaget går ut på att ge ersättning under tre till tolv månader till personer som befunnit sig på arbetsmarknaden i minst tio år för att testa på något nytt. För att detta ska gå igenom måste arbetsgivare samt Arbetsförmedlingen godkänna idén om hur det ska gå till.  

De personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer oavsett förslaget att ha det svårt att få in en fot och börja arbeta. Faktum är att det kommer att vara svårt att veta hur pass fungerande matchningen kommer att vara mellan dem som vill få ledigt från sitt nuvarande jobb och de arbetslösa som skulle vara lämpliga för ett möjligt vikariat.

Ingen ska behöva vantrivas på jobbet och ingen ska behöva känna att det av olika anledningar saknas förutsättningar för att utvecklas eller byta karriär. För detta finns dock bättre lösningar än att införa utvecklingsledighet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Avser ministern att ställa sig bakom utredningens förslag om utvecklingsledighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-20 Överlämnad: 2018-04-23 Anmäld: 2018-04-24 Svarsdatum: 2018-05-02 Sista svarsdatum: 2018-05-02
Svar på skriftlig fråga