Utvecklingen i Ryssland

Skriftlig fråga 2006/07:491 av Wallmark, Hans (m)

Wallmark, Hans (m)

den 16 januari

Fråga

2006/07:491 Utvecklingen i Ryssland

av Hans Wallmark (m)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Maria Leissner har utsetts till demokratiambassadör. Statsrådet Gunilla Carlsson har tydligt markerat regeringens ambition att lyfta fram demokrati och mänskliga rättigheter i relationerna med andra länder. I samband med presentationen av denna satsning på en demokratiambassadör hänvisades till det fantastiska som skedde i Öst- och Centraleuropa då det kommunistiska oket under sent 1980- och tidigt 90-tal kunde slängas åt sidan. Ett fungerande rättssystem tillsammans med äganderätt utpekas av Gunilla Carlsson som två viktiga saker vilka konstituerar ett öppet samhälle. Yttrande- och informationsfrihet är också fundamentalt. Med tanke på det sistnämnda finns det onekligen skäl att oroa sig för utvecklingen i Ryssland – ett land Sverige förser med biståndsmedel.

Min fråga till biståndsminister Gunilla Carlsson:

Kommer statsrådet att ge den nyss utnämnda demokratiambassadören Maria Leissner några särskilda direktiv när det gäller att följa och granska utvecklingen i Ryssland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-16 Anmäld: 2007-01-16 Besvarad: 2007-01-24 Svar anmält: 2007-01-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-24)