Utvecklingen i Kongo

Skriftlig fråga 2012/13:692 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 7 augusti

Fråga

2012/13:692 Utvecklingen i Kongo

av Carina Hägg (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Det krävs en trovärdig politisk process för att kunna avsluta krisen i Demokratiska republiken Kongo. Såväl grundorsakerna till det cykliska våldet i landet som dess konsekvenser behöver uppmärksammas men kräver också en lösning. Jag välkomnar humanitärt stöd och kapacitetsuppbyggnad.

Framväxten av politiska partier kan liksom civilsamhället stödjas. I dag finns frågetecken, men näringslivet kan med åtgärder utgöra en del av samhällets utveckling. Landets egna säkerhetsstrukturer behöver förstärkas till skydd för de mänskliga rättigheterna. Men under sommaren har oroande rapporter om den bräckliga fredsprocessen kommit från östra Kongo. Stöd från FN, regionen med Afrikanska unionen (AU) samt EU med Sverige är viktigt. Kommer regeringen att upprätthålla kompetens för bedömningar av Stora sjöregionen och förstärka stödet till östra Kongo?

Hur bedömer utrikesminister Carl Bildt utvecklingen i Demokratiska republiken Kongo?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-08-07 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-22 Svar anmält: 2013-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-22)