Utvecklingen i Bangladesh

Skriftlig fråga 2017/18:170 av Anders Österberg (S)

Anders Österberg (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Nyligen träffade jag företrädare för oppositionen i Bangladesh. De uttryckte oro över utvecklingen i landet. Sveriges Radio har också flera förtjänstfulla reportage om den politiska kontext som Bangladesh befinner sig i, däribland om korruptionen och dödspatruller inom polisväsendet och om terrorgrupperingar.

Oppositionen uttryckte oro kring främst fyra punkter:

  • vikten av en oberoende valkommission
  • vikten av att Sverige skickar valobservatörer till landet
  • att valen blir rättvisa och fria och önskemål om att omvärlden också framför detta till det styrande partiet i Bangladesh.
  • att omvärlden uttrycker sitt stöd för yttrandefrihet i landet.

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Hur ser utrikesministern på utvecklingen i Bangladesh?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-10-25 Överlämnad: 2017-10-26 Anmäld: 2017-10-27 Sista svarsdatum: 2017-11-01 Svarsdatum: 2017-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga