Utvecklingen i Bangladesh

Skriftlig fråga 2017/18:1114 av Anders Österberg (S)

Anders Österberg (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I Bangladesh arresteras medlemmar i oppositionspartiet BNP och andra politiska aktivister godtyckligt. Human Right Watch har i ett flertal uttalanden uppmärksammat situationen. Hundratals arresteringar har skett och det har också förekommit mycket övervåld från olika polis- och säkerhetsstyrkors sida.

Human Rights Watch har uppmanat Bangladeshs regering att offentligt beordra säkerhetsstyrkorna att följa FN:s grundläggande principer om brottsbekämpande tjänstemäns användning av våld och skjutvapen. Enligt dessa ska säkerhetsstyrkorna "tillämpa icke-våldsamma medel innan de utnyttjar användningen av våld och skjutvapen". Bangladeshs regering har ett ansvar för att förebygga och minimera våld, men måste också respektera grundläggande rättigheter och inte förhindra dem. Samtidigt har oppositionen ett ansvar för att se till att deras medlemmar och anhängare inte framkallar våld eller riktar in sig på anhängare till regeringen.

Dessutom har oppositionens ledare Khaleda Zia blivit arresterad och ställd inför rätta för korruption. Det finns bedömare som anser att detta åtal är politiskt motiverat.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad anser ministern om situationen i Bangladesh?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-28 Överlämnad: 2018-03-29 Sista svarsdatum: 2018-04-04 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga