Utvecklingen av trängselskatten i Stockholm

Skriftlig fråga 2008/09:1041 av Bolund, Per (mp)

Bolund, Per (mp)

den 17 juni

Fråga

2008/09:1041 Utvecklingen av trängselskatten i Stockholm

av Per Bolund (mp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Den 5 maj presenterade allianspartierna i Stockholmsregionen en så kallad avsiktsförklaring med bland annat Vägverket angående infrastrukturutbyggnader i länet. Ett centralt inslag i avsiktsförklaringen var att hela överskottet från trängselskatten de kommande 30 åren skulle öronmärkas för vägsatsningar. Av ett totalt beräknat överskott på 27,5 miljarder förutsätts över 80 procent satsas på ett enda objekt, Förbifart Stockholm.

Parallellt har emellertid samtliga riksdagspartier i Grundlagsutredningen enats om att regeringsformen bör ändras så att riksdagen via lag kan delegera makten över trängselskatten till regional nivå. En sådan reform skulle innebära att besluten över hur trängselskattesystemet i Stockholm ska utvecklas förhoppningsvis redan om två år kan överföras till Stockholms läns landsting alternativt en eller flera kommuner i länet.

En överföring av kontrollen över trängselskatten innebär att det inte är möjligt att, på det sätt den tidigare refererade avsiktsförklaringen utgår från, koppla en långsiktig finansiering av till exempel Förbifart Stockholm till ett överskott från trängselskatten. Det går i nuläget inte ens att säga vem som kommer att besluta om trängselskatten om två år, om denna aktör vill behålla trängselskatten, eller till vilka ändamål man vill använda eventuella överskott.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet:

Hur avser statsrådet att förena ambitionen att föra över kontrollen över trängselskatten till lokal och regional nivå, med regeringens strävan att garantera finansieringen av Förbifart Stockholm genom att säkra att trängselskatten i framtiden behålls och utformas så att tillräckliga överskott uppstår för att amortera på Förbifart Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-06-17 Anmäld: 2009-06-17 Besvarad: 2009-06-29 Svar anmält: 2009-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-29)