Utvecklingen av förnybar energi

Skriftlig fråga 2012/13:311 av Nordin, Lise (MP)

Nordin, Lise (MP)

den 13 februari

Fråga

2012/13:311 Utvecklingen av förnybar energi

av Lise Nordin (MP)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Riksdagen har av regeringen givits olika information när det gäller hur mycket förnybar energi Sverige hade under år 2010. Siffran 48 procent uppges både som resultatet mätt i den totala energianvändningen och i förhållande till den slutliga energianvändningen. Båda kan inte stämma samtidigt.

I Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (prop. 2012/13:21) står det på sidan 6:

”Sveriges andel förnybar energi i den totala energianvändningen har ökat från 33 procent år 1990 till 48 procent år 2010.”

I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1) står det däremot på sidan 38 i utgiftsområde 21:

”Sveriges andel förnybar energi i förhållande till slutlig energianvändning har ökat stadigt sedan början på 70-talet och uppgick 2010 till 48,0 procent.”

Med anledning av detta vill jag fråga Anna-Karin Hatt:

Avser statsrådet att klargöra för riksdagen vad andelen förnybar energi i Sverige var under år 2010 i förhållande till den totala energianvändningen och i förhållande till den slutliga energianvändningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-13 Anmäld: 2013-02-13 Besvarad: 2013-02-20 Svar anmält: 2013-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-20)