Utveckling av förnybar syntetisk diesel

Skriftlig fråga 2008/09:471 av Kjellberg, Bertil (m)

Kjellberg, Bertil (m)

den 9 januari

Fråga

2008/09:471 Utveckling av förnybar syntetisk diesel

av Bertil Kjellberg (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I Sundsvall har sedan 2002 ett företag tillverkat en syntetisk diesel från naturgas. Målet är att inom fem till tio år kunna erbjuda en syntetisk diesel som är helt baserad på förnybara råvaror.

Nu hotas den fortsatta utvecklingen av detta andra generationens biodrivmedel, vilket Naturvårdsverket betecknat som olyckligt.

För regeringen är entreprenörskap och grön svensk teknik viktiga ledord. Om företaget av nya skatteskäl inte kan driva sin verksamhet vidare skulle det innebära att Sverige riskerar att tappa sin position inom EU som den ledande aktören för syntetisk diesel på marknaden. Det skulle även leda till att befintliga användare av denna diesel av krassa ekonomiska skäl tvingas att gå tillbaka till vanlig diesel, med ökade utsläpp av växthusgaser och med försämrad arbetsmiljö som en direkt konsekvens.

Endast ett snabbt agerande kan rädda utvecklingen av en svensk syntetisk diesel, som i allt högre grad baseras på förnybara råvaror och som kan utgöra en viktig del av regeringens satsning på andra generationens biodrivmedel.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att stödja den fortsatta utvecklingen av en på sikt helt förnybar syntetisk diesel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-09 Anmäld: 2009-01-13 Besvarad: 2009-01-23 Svar anmält: 2009-01-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-23)