utveckling av demensvården

Skriftlig fråga 2003/04:1258 av Pålsson, Chatrine (kd)

Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 maj

Fråga 2003/04:1258

av Chatrine Pålsson (kd) till socialminister Lars Engqvist om utveckling av demensvården

Antalet personer med demenssjukdom uppskattas till närmare 150 000. Samtidigt nyinsjuknar 20 000 personer varje år. Demenssjukdomarna kostar samhället mer än 40 miljarder kronor per år.

Verkligheten visar dock att dementa personer oftast inte får den vård de har rätt till. Bristerna gäller bemötande, diagnos och medicinering. Av de äldre inom kommunernas särskilda boende kan så många som 70 % vara demenssjuka, och dessa saknar i hög grad tillgång till medicinsk kompetens.

Det är nödvändigt att ge mer resurser för att säkerställa kvalitet och värdighet i demensvården. Det krävs också att nya metoder utvecklas för att en effektivare demensvård ska kunna ges.

Många äldre med demenssymtom får över huvud taget ingen utredning. Knappt två av tio behandlas för sin demens. Förutsättningarna för riksdagens prioriteringsbeslut om vård av kroniska sjukdomstillstånd och hälso- och sjukvårdslagens absoluta krav på rätt till diagnos har inte fått genomslag i landet. För närvarande är utredningsplatserna alldeles för få.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Avser socialministern att vidta åtgärder för att riksdagens prioriteringsbeslut ska få genomslag inom demensvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-27 Anmäld: 2004-05-27 Besvarad: 2004-06-02 Svar anmält: 2004-06-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-02)