Utvecklat arbete med utländska kontrolluppgifter

Skriftlig fråga 2009/10:370 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 16 december

Fråga

2009/10:370 Utvecklat arbete med utländska kontrolluppgifter

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Riksrevisionen har i sin rapport Internationell skattekontroll (RiR 2009:24) konstaterat brister i fråga om hanteringen av utländska kontrolluppgifter. Utgångspunkten för hanteringen av utländska kontrolluppgifter måste vara att de ska läsas in i taxeringssystemet så fort som möjligt för att kunna användas som underlag i granskningsverksamheten. Riksrevisionen har funnit att det förekommer betydande fördröjningar i inläsningen av dessa uppgifter från andra länder i Skatteverkets taxeringssystem. De kontrolluppgifter som inkom inom ramen för EU:s sparandedirektiv under 2008 och 2009 finns ännu inte tillgängliga i taxeringssystemet. Många uppgifter blir aldrig inlästa eller riskerar att bli för gamla för att kunna användas i taxeringen. Riksrevisionen konstaterar också att Skatteverkets identifiering av utländska kontrolluppgifter i dag tar stora manuella resurser i anspråk. I takt med att antalet automatiska kontrolluppgifter ökar, ökar behovet av rationalisering i form av automatisk identifiering, menar Riksrevisionen. Skatteverkets granskning av utländska kontrolluppgifter för fysiska personer visar att många kontrolluppgifter leder till stora höjningar i taxeringen. Fördröjd inläsning leder dock till att många kontrolluppgifter aldrig kommer till användning i kontrollen. Det finns i dag ingen kartläggning av det totala antalet automatiska kontrolluppgifter eller någon analys av innehållet i uppgifterna, vare sig för fysiska eller juridiska personer. Riksrevisionen och Skatteverket är överens om att det finns ett stort behov av en kartläggning och analys av utländska kontrolluppgifter.

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att Skatteverket ska kunna följa Riksrevisionens rekommendationer om att utveckla arbetet med utländska kontrolluppgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-12-16 Anmäld: 2009-12-16 Besvarad: 2010-01-18 Svar anmält: 2010-01-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-18)