Utvärderingen av de regionala skyddsombudens verksamhet

Skriftlig fråga 2020/21:1754 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

I proposition 2019/20:135 föreslår regeringen att möjligheten att utse regionala skyddsombud ska utvidgas genom en ändring i arbetsmiljölagen så att sådana skyddsombud får tillträde till fler arbetsställen.

Arbetsmarknadsutskottet avstyrkte dock regeringens förslag till ändring i arbetsmiljölagen och föreslog i stället ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att utvärdera effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Hur fortgår processen med att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet, och när kommer denna att presenteras för arbetsmarknadsutskottet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-10 Överlämnad: 2021-02-10 Anmäld: 2021-02-11 Svarsdatum: 2021-02-17 Sista svarsdatum: 2021-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga