Utvärdering av tobaksdirektivet

Skriftlig fråga 2005/06:372 av Öhman, Conny (s)

Öhman, Conny (s)

den 9 november

Fråga 2005/06:372 av Conny Öhman (s) till näringsminister Thomas Östros (s)

Utvärdering av tobaksdirektivet

Den 31 maj 2005 skrev näringsministern till EU:s kommissionär Markos Kyprianou och krävde att snusets roll som skadereducerande alternativ till cigaretter skulle belysas i samband med den första utvärderingen av tobaksdirektivet 2001/37/EC. I slutet av juli framlade kommissionen utvärderingsrapporten utan att ha beaktat det svenska kravet. Kommissionens agerande står i strid med tobaksdirektivets artikel 11, som föreskriver att kommissionen i sin första utvärderingsrapport ska ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat ”bedömning av tobaksvaror som eventuellt kan minska skador”. Enligt uppgift kommer kommissionen nu i stället att hänskjuta frågan om skadereduktion till en vetenskaplig kommitté, vilket riskerar att leda till en betydande tidsutdräkt.

Hur avser näringsministern att agera med anledning av att kommissionen dels ännu inte besvarat den svenska regeringens brev från den 31 maj 2005, dels inte utvärderat tobaksdirektivet i enlighet med vad som föreskrivs i direktivets artikel 11?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-11-16 Anmäld: 2005-11-16 Besvarad: 2005-11-23 Svar anmält: 2005-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-23)