Utvärdering av svensk arbetsmiljöforskning

Skriftlig fråga 2006/07:761 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 1 mars

Fråga

2006/07:761 Utvärdering av svensk arbetsmiljöforskning

av Luciano Astudillo (s)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har haft uppdraget att analysera svensk forskning inom området arbetsmiljö, främst forskning om kemiska, fysikaliska och biologiska hälsorisker samt forskning om fysiska belastningsskador inklusive samspelet med psykisk stress.

I utvärderingsrapporten som nyligen presenterats konstateras följande: ”För att kunna behålla den höga standarden på arbetsmiljöforskningen är det viktigt att särskilda medel anvisas till denna. Det förefaller lämpligt att åtminstone återgå till den storleksordning på sökbara medel som fanns för fem år sedan.”

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att nödvändiga resurser tillförs arbetsmiljöforskningen enligt utvärderingsrapportens förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-01 Anmäld: 2007-03-01 Besvarad: 2007-03-06 Svar anmält: 2007-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-06)