Utvärdering av promillegränsen på sjön

Skriftlig fråga 2016/17:1669 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sedan 2010 har Sverige haft en alkoholpromillegräns på 0,2 för sjöfylleri. Det har nu gått sju år sedan denna gräns infördes, och det är därför viktigt att man gör en uppföljning och utvärdering av den nya lagen. Det är alltid viktigt att se över konsekvenserna av ny lagstiftning och se om den nya lagen bidragit till färre olyckor på sjön. Det är också viktigt att man redovisar hur arbetet med övervakningen av sjöfylleri har gått och hur man planerar den framtida övervakningen. Lagar som införs måste följas upp och utvärderas – så också denna.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är

:

Tänker statsrådet ta initiativ till att göra någon form av utvärdering och uppföljning av lagstiftningen kring promillegränsen på sjön?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-21 Överlämnad: 2017-06-22 Anmäld: 2017-06-26 Svarsdatum: 2017-07-05 Sista svarsdatum: 2017-07-05
Svar på skriftlig fråga