utvärdering av privatiseringar

Skriftlig fråga 2002/03:204 av Brandin, Claes-Göran (s)

Brandin, Claes-Göran (s)

den 28 november

Fråga 2002/03:204

av Claes-Göran Brandin (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om utvärdering av privatiseringar

Verksamheten i många statliga myndigheter och affärsverk har privatiserats, bolagiserats och avmonopoliserats. Tidigare samhällskontrollerade monopol har avreglerats och konkurrensutsatts i det uttalade syftet att utveckla verksamheten, förbättra och förbilliga servicen samt ge medborgarna ökad valfrihet.

Alltfler ifrågasätter om förändringarna lett till de uppsatta målen. Många medborgare klagar på ökade priser och sämre service. Förändringarna har i många fall lett till en stark press på de anställda med ökad otrygghet, försämrad arbetsmiljö och stress på grund av att man inte längre kan ge den service till medborgarna som man förväntas ge.

Jag vill därför fråga näringsministern vilka åtgärder ministern avser att vidta för att en samlad utvärdering kan komma till stånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-11-28 Anmäld: 2002-11-28 Besvarad: 2002-12-04 Svar anmält: 2002-12-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-12-04)