Utvärdering av ökade krav

Skriftlig fråga 2012/13:681 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 1 augusti

Fråga

2012/13:681 Utvärdering av ökade krav

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Den 1 september 2012 började en rad nya krav att gälla för att arbetssökande skulle få sin a-kassa. Bland annat skulle den arbetslösa från och med då lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad, digitalt eller på annat sätt. Vid genomförandet uppgavs att det egentligen inte var någon större förändring. Det som den arbetssökande tidigare redovisat muntligt vid varje besök på Arbetsförmedlingen skulle nu i stället redovisas på nätet. Det sades också att Arbetsförmedlingen på detta sätt kunde få in underlag före personliga samtal och att förmedlaren därmed bättre kunde tänka igenom och förbereda sig inför kontakten med den sökande. Mer tid skulle då kunna ägnas åt en mer framåtsyftande diskussion i stället för att ägna tid åt att ställa frågor om vad som har hänt bakåt en månad. Frågan är dock om det blivit så i praktiken. Den andra stora förändringen handlar om sanktionssystemet. Det blev fler sanktioner, som samtidigt påstods vara mildare. Det nya var att man införde en varning och att sanktionerna därefter trappas upp successivt om den arbetssökande även då inte följer reglerna. Först efter att ersättningsnivån sänkts fem gånger förlorar man ersättningsrätten helt. Enligt Sveriges Radio hösten 2012 beräknades antalet ärenden hos a-kassorna öka med uppemot 160 000 stycken om året, vilket krävde ca 150 nya handläggare. Denna ordning har nu verkat i ett år, och arbetslöshetsnivån är parkerad på 9 procent. Frågan är vilka stora vinster som uppstått för den enskilde och för Arbetsförmedlingen med detta system. En utvärdering vore på sin plats.

Avser statsrådet att ta initiativ till en oberoende utvärdering av de krav och det sanktionssystem som infördes 2012?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2013-08-01 Återtagen: 2013-08-02 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.