utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

Skriftlig fråga 2003/04:1512 av Runegrund, Rosita (kd)

Runegrund, Rosita (kd)

den 10 augusti

Fråga 2003/04:1512

av Rosita Runegrund (kd) till utrikesminister Laila Freivalds om utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

Vi kristdemokrater har under lång tid påtalat nödvändigheten av en självständig funktion för utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet.

I proposition 2002/03:122 föreslog även regeringen att en självständig funktion för utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet ska inrättas. Riksdagen antog i december 2003 förslaget.

Nu är en rapport klar och inlämnad till Regeringskansliet, där olika aspekter av utvärderings- och organisationsfrågor gås igenom. Utgångspunkten är hur svenska medel ska användas i förhållande till utvecklingssamarbetets mål och syfte liksom effekter av de använda medlen.

Vad avser ministern att göra för att en självständig funktion för utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet verkligen inrättas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-08-10 Besvarad: 2004-08-24 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-24)