Utvärdering av AIIB

Skriftlig fråga 2019/20:41 av Ludvig Aspling (SD)

Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit ytterligare anslag till den asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB). AIIB har kritiserats för att tillämpa sämre standarder än andra utvecklingsbanker vad gäller mänskliga rättigheter, miljö, transparens och möjligheten att framföra klagomål.

Banken marknadsför sig själv som mer flexibel, effektiv och tillmötesgående jämfört med andra utvecklingsbanker, vilket riskerar att tvinga andra utlånare att sänka sina standarder för att inte förlora kunder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Baseras regeringens beslut att fortsätta investera i AIIB på någon oberoende utvärdering av bankens projekt som visar att banken faktiskt upprätthåller acceptabel standard i sin utlåning? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-23 Överlämnad: 2019-09-24 Anmäld: 2019-09-26 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga