Uttjänt vindkraft

Skriftlig fråga 2006/07:943 av Bohlin, Sinikka (s)

Bohlin, Sinikka (s)

den 29 mars

Fråga

2006/07:943 Uttjänt vindkraft

av Sinikka Bohlin (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Danmark håller för närvarande på att förnya sin vindkraftpark. En fråga som har blivit högaktuell i och med detta är hur man skrotar vindkraftverk och vem det är som har ansvaret för att nedmontera gamla utslitna vindkraftparker.

Branschföreningen Svensk Vindkraft uppskattar att de äldsta svenska vindkraftverken är uttjänta inom fem–tio år. Det är därför viktigt att även vi i Sverige börjar fundera över hur vi ska hantera denna fråga.

Det är framför allt viktigt att komma fram till vem som har ansvaret för att vindkraftverken plockas ned. Vi riskerar annars att ha obrukbara vindkraftverk som står i skogen och rostar. En naturlig nedbrytning av ämnena tar i storleksordningen 10 000 år.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att uttjänta svenska vindkraftparker ska kunna nedmonteras på ett effektivt och miljövänligt sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-29 Anmäld: 2007-03-29 Svar anmält: 2007-04-12 Besvarad: 2007-04-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-12)