Uttalanden om hedersvåld

Skriftlig fråga 2005/06:1864 av Rojas, Mauricio (fp)

Rojas, Mauricio (fp)

den 20 juni

Fråga 2005/06:1864 av Mauricio Rojas (fp) till statsrådet Jens Orback (s)

Uttalanden om hedersvåld

Nyligen avslutades rättegången mot den familj som åtalats för hedersmordet på 20-årige Abbas Rezai i Högsby. Under de senaste åren har vi nåtts av åtskilliga historier om, främst kvinnor, som förtryckts och i värsta fall, mördats i hederns namn på grund av sin önskan att själva göra sina egna livsval.

Trots allvaret i detta ser regeringens egen integrationsutredare Masoud Kamali lätt på frågan. Enligt Kamali existerar ingen speciell hedersvåldskultur och därför heller inget hedersvåld. Tvärtom menar han, hedersmordsdebatten i Sverige tyder på djupa fördomar och just rasism, en åsikt som också kommer till uttryck i utredningens första rapport. Det är därför mycket allvarligt att en sådan person utses som regeringens integrationsutredare och att det nuvarande statsrådet med ansvar för bland annat integrations- och jämställdhetsfrågor, Jens Orback, fortfarande inte redogjort för hur han ser på Kamalis uttalanden, uttalanden som han gjort i egenskap av regeringens expert på integrationsfrågor.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Jens Orback:

Avser statsrådet att tydligt och klart ta avstånd från de uttalanden om hedersvåld som gjorts av Masoud Kamali?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-20 Besvarad: 2006-06-29 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-29)