Uttagsbeskattning på el från vindkraftskooperativ

Skriftlig fråga 2008/09:733 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 12 mars

Fråga

2008/09:733 Uttagsbeskattning på el från vindkraftskooperativ

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

I juni förra året beslutade Skatteverket att ändra sitt ställningstagande avseende uttagsbeskattning av el producerad av kooperativa vindkraftsföreningar. Innan Skatteverket ändrade sin bedömning har kooperativets medlemmar kunnat använda el till självkostnadspris från de gemensamt ägda vindkraftverken. Förändringen innebär att uttagsbeskattning ska ske från vindkraftsföreningarna om priset för elektriciteten understiger marknadspriset.

Intresset för att bli andelsägare i ett vindkraftverk är stort, och för medlemmarna innebär andelsägandet flera fördelar. Dels kan man koppla bort sig från den ordinarie elmarknaden där priserna pendlar avsevärt, och dels bidrar man till en omställning av energisystemet bort från fossila bränslen.

Skatteverkets ställningstagande har skapat en mer osäker och ogynnsam situation för gemensamt ägande av vindkraftsanläggningar, vilket riskerar att minska takten i utbyggnaden av vindkraft.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att även fortsättningsvis främja kooperativt ägande – och därmed utbyggnaden – av vindkraftverk?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-12 Anmäld: 2009-03-12 Besvarad: 2009-03-18 Svar anmält: 2009-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-18)