Uttagsbeskattning av kooperativa vindkraftsföreningar

Skriftlig fråga 2008/09:451 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 22 december

Fråga

2008/09:451 Uttagsbeskattning av kooperativa vindkraftsföreningar

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Vindkraften är kanske det energislag som har klart störst potential för en framtida utbyggnad. Produktionen av el från vindkraft ökade med hela 44,7 procent till 1,4 terawattimmar år 2007. Det innebär att vindkraftens andel nådde 1 procent av den totala elproduktionen. I dag uppskattas vindkraftsproduktion ha nått ca 2 terawattimmar och Energimyndigheten bedömer att den kommer att vara 8 terawattimmar år 2016. Staten har gett stöd till vindkraftsutveckling via miljöbonus och elcertifikatssystem. Satsningen på vindkraften är en del av omställningen till energisystem baserade på förnybar energi. Det fanns över 900 vindkraftverk 2007 och ca 13 procent ägdes av samfälligheter, andelsföreningar och ekonomiska föreningar. Dessa stod för 10 procent av vindkraftsproduktionen. Att gå samman lokalt och bilda vindkraftsföreningar har utvecklats till något av en folkrörelse. Vi vill alla att mer el ska produceras miljövänligt, lokalt och småskaligt. Därmed minskas också sårbarheten i energiförsörjningen. Skatteverket beslutade i juni att ändra sin bedömning kring uttagsbeskattning av vindkraftsföreningarna. Skatteverket menar att uttagsbeskattning ska ske från vindkraftsföreningarna om priset för elektriciteten understiger marknadspriset trots att det inte förekommer någon extern försäljning. Fram till juni har medlemmar i en kooperativ vindkraftsförening kunnat tillgodogöra sig elen från det gemensamt ägda vindkraftverket enligt de regler som gäller el genererad från egen förbrukning med kraftverk på egen mark. Denna ekonomiska morot har nu upphört och kan få negativa konsekvenser för den fortsatta utbyggnaden av vindkraftverk.

Jag vill därför fråga statsrådet om han kommer att ta några initiativ i denna skattefråga med anledning av Skatteverkets beslut.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-12-22 Anmäld: 2009-01-13 Besvarad: 2009-01-14 Svar anmält: 2009-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-14)