Utsläppsminskningar utomlands

Skriftlig fråga 2008/09:193 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 30 oktober

Fråga

2008/09:193 Utsläppsminskningar utomlands

av Wiwi-Anne Johansson (v)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Den svenska regeringen har varit pådrivande inom EU för att medlemsländerna ska kunna öka användningen av flexibla mekanismer, CDM och JI. Ny statistik från EU-kommissionen visar att för perioden 2008–2020 kommer över hälften av EU:s utsläppsminskningar av växthusgaser att göras med CDM-projekt, det vill säga projekt som gör att industriländer kan förlägga sina utsläppsminskningar i utvecklingsländer. Det innebär att EU:s mål om att minska utsläppen med 20 (eller 30) procent till 2020 inte kommer att innebära minskningar med 20 (eller 30) procent inom EU. En stor del av minskningarna kommer alltså att göras i utvecklingsländer.

Jag vill fråga miljöminister Andreas Carlgren:

Om ministern gjort ställningstagandet att en ökad andel av de svenska utsläppsminskningarna ska ske utomlands genom de flexibla mekanismerna CDM och JI, hur stor andel rör det sig om i så fall?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-10-30 Anmäld: 2008-10-30 Svar anmält: 2008-11-11 Besvarad: 2008-11-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-11)