Utsläpp av kväveoxid från dieselbilar

Skriftlig fråga 2019/20:619 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Naturvårdsverket varnar i sin senaste rapport om luftföroreningar för att Sverige inte kommer att nå sina målsättningar om minskade utsläpp av kväveoxid. En bidragande orsak är försäljningen av dieselbilar som i verkligheten släpper ut långt mycket mer kväveoxid än vad som uppgetts i de formella testresultaten. Detta rör bland annat svensktillverkade Volvomodeller.

Den 14 maj skrev EU:s dåvarande industrikommissionär Elzbieta Bienkowska till infrastrukturminister Tomas Eneroth och krävde åtgärder mot svenska dieselbilar som förvärrar den redan dåliga luftkvaliteten i stadsmiljöer. Under drygt sex månaders tid underlät infrastrukturministern att svara på brevet, och det var först efter påtryckningar från Dagens Nyheter – som har granskat de svenska kväveoxidutsläppen i flera artiklar – som ministern svarade. Trots den långa väntetiden kunde infrastrukturministern inte presentera konkreta och effektiva åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxid från den svenska bilflottan.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att skyndsamt vidta åtgärder för att sänka kväveoxidutsläppen i den existerande bilparken?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-11 Överlämnad: 2019-12-11 Anmäld: 2019-12-12 Sista svarsdatum: 2019-12-18 Svarsdatum: 2019-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga