Utskrivning av läkemedel

Skriftlig fråga 2005/06:1586 av Wahlgren, Marie (fp)

Wahlgren, Marie (fp)

den 11 maj

Fråga 2005/06:1586 av Marie Wahlgren (fp) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Utskrivning av läkemedel

Vi har i dagarna via medierna kunnat ta del av uppgifter om en läkare som skrivit ut genotropin, ett tillväxthormon som har en illegal användning som dopningsmedel, till en kostnad av 9 miljoner kronor. Läkaren har ännu ej stoppats eftersom prövning av läkarlegitimationen tar tid. En rättssäker prövning av något så allvarligt som en indragen legitimation är naturligtvis viktig men samtidigt är det viktigt att snabbt kunna få stopp på tvivelaktiga utskrivningar av läkemedel.

Huvudskälet till att få stop på utskrivningarna är inte de kostnader som samhället åsamkas på grund av förskrivningen utan de risker som felaktig försäljning av läkemedel innebär. Ett antal läkemedel har tyvärr en illegal användning framför allt som dopningsmedel och narkotiska preparat. Att läkare till exempel kan hamna i en situation där man genom hot tvingas skriva ut läkemedel till felaktig användning är inte otroligt. Därför är vetskapen om att en sådan hantering inte kan stoppas snabbt oroande. Det borde finnas andra sätt än en fullt indragen legitimation för att stoppa förskrivning. Det skulle till exempel kunna gälla en kort tillfällig indragning av hela förskrivningsrätten eller en begränsning av rätten att förskriva vissa läkemedel.

Min fråga till statsrådet är på vilket sätt hon kommer att se över lagstiftningen så att man snabbare kan stoppa tvivelaktig utskrivning av läkemedel.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-11 Anmäld: 2006-05-11 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)