Utskrivning av antidepressiva mediciner och tunga preparat

Skriftlig fråga 2017/18:104 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Det är av största vikt att Sverige även fortsättningsvis håller fast vid en hård linje gentemot all form av narkotika och missbruk. Det gäller såväl illegala droger som receptfria eller receptbelagda mediciner. Faktum är att många människor i dag dör som följd av omedvetna överdoseringar eller som följd av konsekvenserna av en felaktig användning av mediciner. Under 2012 var 53 procent av alla narkotikadödsfall i USA relaterade till lagliga läkemedel, och fler dör i landet till följd av överdoser än genom bilolyckor. Läkemedelsrelaterade dödsfall inbegriper för det mesta tyngre värktabletter och ångestdämpande medel som kan vara mycket farliga om de kombineras med alkohol eller andra läkemedel. Sammantaget står överdoser av olika kombinationer av läkemedel och alkohol för fler dödsfall i USA än heroin och kokain tillsammans.

Tyvärr ser Sverige ut att gå samma väg som USA gällande överanvändningen av mediciner, och amerikanska forskare vid folkhälsomyndigheten CDC har varnat Sverige för risken med att skriva ut för många värktabletter. Antalet sålda värktabletter hade i USA nämligen fyrdubblats på femton år.

Läkemedelsverket har visat på en markant ökning av antalet överdoseringar av receptfria läkemedel, som allt oftare dessutom används vid självmordsförsök. Att det ser ut så säger en hel del om vikten av att vara vaksam när det kommer till läkemedel rent generellt. Användandet av tunga preparat inom sjukvården är redan i dag omfattande, och det är viktigt att vara medveten om hur vanebildande det kan vara när tunga läkemedel nyttjas.

En ny studie av forskare vid McMaster University i Kanada har kommit fram till att antidepressiva medel höjer dödsrisken hos deprimerade, men annars friska, människor, med 33 procent. Detta har man kommit fram till efter att ha analyserat data från 17 tidigare studier, med 380 000 människor involverade. Forskarna påpekar i studien att antidepressiva genom sitt funktionssätt skadar vitala organ som hjärta, lungor, lever och njurar, utöver de redan kända problem som uppstår i och med vanebildande.

Det är även känt sedan tidigare att antalet självmord bland unga inte alls gått ned, trots att fler antidepressiva mediciner skrivs ut nu än tidigare. I de samlade kliniska studierna på unga har antidepressiva medel tvärtom visat sig ge en dubbelt så hög risk för självmordsbenägenhet som behandling med sockerpiller. Trenden vi ser är mycket oroväckande.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Avser ministern att agera för att minska utskrivningen av antidepressiva mediciner eller andra tunga preparat i Sverige, och vilken strategi har regeringen för att motverka den psykiska ohälsan i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-16 Överlämnad: 2017-10-17 Anmäld: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-10-25 Sista svarsdatum: 2017-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga