Utskänkningstider och alkoholrelaterat våld

Skriftlig fråga 2009/10:738 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 22 april

Fråga

2009/10:738 Utskänkningstider och alkoholrelaterat våld

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Flera undersökningar som har gjorts visar på en koppling mellan alkohol och våld, menar IOGT/NTO. Brottsförebyggande rådet, Brå, menar i en studie från 2007 att gärningspersonerna var berusade vid 70 procent av misshandelstillfällena mot män. Nyårsafton och valborg är de två enskilda dagar då flest anmälningar om misshandel inkommer. Lördag, söndag och fredag är de tre enskilda dagar som berör flest misshandelsfall i genomsnitt.

IOGT/NTO har också konstaterat att alkoholvåldet drar stora kostnader. Sorad, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet, kom fram till summan 1 598 000 000, det vill säga 1,6 miljarder kronor. Sorad anser att detta är lågt räknat och att den verkliga summan är betydligt högre.

Enligt Folkhälsoinstitutet finns det 385 000 barn, omkring 20 procent av alla barn i Sverige, i familjer med riskbruk eller missbruk av alkohol eller narkotika. Alkoholkonsumtionen och missbruket hänger samman med tillgängligheten. Det är kommunerna eller snarare deras tillståndsenheter som avgör tider för och övervakar alkoholutskänkningen på krogar och restauranger. Regeringen vill öppna upp för att fler näringsställen ska kunna erbjuda alkohol. Lokalt verkar Moderaterna i Stockholm ha agerat för dygnet-runt-öppna krogar. I min hemstad Örebro driver Moderaterna, sannolikt på uppdrag av krogägarna, också en kampanj mot en påstådd alltför restriktiv utskänkningspolitik.

Vilka initiativ för ett mer restriktivt ramverk för alkoholutskänkning avser statsrådet att ta?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-04-22 Anmäld: 2010-04-23 Besvarad: 2010-04-28 Svar anmält: 2010-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-28)