Utsatthet för enskild medborgare vid publicering

Skriftlig fråga 2016/17:1535 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I en tidigare skriftlig fråga till kultur- och demokratiministern, om möjligheten att skydda sig emot publicistiska angrepp från de statliga medieföretagen, fick jag svaret att om man blir utsatt för ett övertramp av SVT rörande webbpubliceringar så ansåg ministern att man ska använda de pressetiska system som finns.

Den 11 maj 2017 ställde jag samma fråga till kultur- och demokratiministern och fick då samma svar i kammaren. Ministern sa: Jag är helt övertygad om att journalistiken i allmänhet har en hög pressetik. Detta är något som också finns bekräftat och är ett faktum i jämförelse med många andra länder. Självklart har vi alltid den vanliga vägen att gå när vi vill driva frågor i den rättsstat som vi är.

Det svaret måste tolkas som att ministern anser att en anmälan antingen ska göras till granskningsnämnden för radio och tv alternativt till Allmänhetens Pressombudsman, och jag önskar nu ett förtydligande om hur ministern anser att en enskild medborgare ska agera när statliga medier gör övertramp rörande webbpubliceringar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Anser ministern att de åtgärder som enskilda kan vidta när de råkat ut för övertramp i samband med webbpublicering är tillräckliga eller avser ministern att inom sitt område ta några initiativ för att förbättra enskildas möjligheter till upprättelse i denna situation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-01 Överlämnad: 2017-06-05 Anmäld: 2017-06-07 Svarsdatum: 2017-06-14 Sista svarsdatum: 2017-06-14
Svar på skriftlig fråga