utsatta barn

Skriftlig fråga 1999/2000:250 av Berglund Nilsson, Mona (s)

Berglund Nilsson, Mona (s)

den 22 november

Fråga 1999/2000:250

av Mona Berglund Nilsson (s) till socialminister Lars Engqvist om utsatta barn

Kommunerna i Västra Götaland fick under första kvartalet in drygt 2 500 barnvårdsanmälningar. Förhoppningsvis får alla dessa barnvårdsärenden en respektfull och sakkunnig behandling. Men det finns en viss risk för att det inte blir så. Det tas många beslut om omhändertagande av barn utan tillräcklig sakkunskap. Dels träffar socialsekreterarna inte alltid de barn som berörs, dels finns sällan sakkunniga på plats när domstolarna beslutar om omhändertagande.

Minst lika viktigt för att förbättra för utsatta barn är att skol- och dagispersonal tar sin anmälningsplikt på allvar. Okunskapen om anmälningsplikt är stor i många kommuner. Att låta bli att anmäla kan bidra till att utsatta barn får men för livet.

Vilka åtgärder är socialministern beredd att vidta för att förbättra okunskapen om anmälningsplikt för utsatta barn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-22 Anmäld: 1999-11-30 Besvarad: 1999-11-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-30)